VÄLKOMMEN TILL MODUL 3

Suggestion
suggestion och påverkan.mp3

Föreläsning om suggestion


Kunskapskrav för internationell certifiering
Antagningskrav IHG.mp3

Kunskapskraven för internationell certifiering


Hypnosmanual och hemläxa
Induktioner .pdf

I PDF-filen hittar du nyttig läsning om hypnosinduktioner samt två stycken hypnosinduktioner som lämpar sig att börja med. 

Din hemuppgift är att hypnotisera två personer med hjälp av denna manual och sedan intervjua dem enligt följande frågor:

1. Hur länge känns det som att vi har hållit på?

2. Hur kändes det i kroppen?

3. Hur upplevde du hypnosen mentalt?

4. Tänkte du någon gång "jag tror inte jag är hypnotiserad"?

Du hypnotiserar dem enligt manualen och avslutar sedan transen. Eftersom detta inte innehåller någon form av behandling strider det inte mot några etiska regler. Vi bör dock inte behandla familjemedlemmar eller vänner pga. risk för överföringsproblem. (mer om överföring i senare moduler)


Reflektera också över vilka hypnostecken du kunde upptäcka
När du utför hypnostest, skriv ner hur det gick och vad du fick för svar.


Transdjup

Transdjup v.2.mp3

Föreläsning om transdjupReflektionsfrågor

  1. Reflektera över din hemläxa och hur din "hypnosand" (den du hypnotiserade) reagerade. Vad tror du att hypnosen kommer att innebära för dig i framtiden?
  2. Återigen, har din syn på hypnos förändrats eller är den samma? (finns inget rätt eller fel)
  3. Vad tror du din hemläxa kommer att betyda för din hypnosand?
  4. Kan du koppla det du lärt dig i denna modul till något i Fredrik Praesto's bok "Hypnotisörens hemligheter" (om du har hunnit börja läsa den)