Dags att utforska hypnostillståndetI den här modulen kommer vi att utforska hypnostillståndet utifrån psykoanalytiskt och neurofysiologiskt perspektiv.


Läsning till denna modul

Hypnos och övergångsobjekt.pdf

Video: hypnotisör lurar polis


Hypnos och hjärnan: hypnosens neurofysiologi

I den här föreläsningen går jag igenom den forskning som finns kring hypnos. Föreläsningen baseras på psykiatern David Spiegels publikationer.

Hypnos och hjärnan.mp3

Franz Anton Mesmer

"Mesmerismens" fader

Till vänster: en illustration av Mesmers "tunna". Till höger: porträtt av Mesmer

Neural basis of hypnotizability

Mottaglighet för hypnos

Illustrerat nedan är skillnaden mellan personer med hög mottaglighet och personer med låg mottaglighet.

Bilden längst till höger:
Man kan tydligt se skillnad i konnektiviteten mellan främre gördelvindlingen (ACC) och dorsolaterala prefrontalkortex (Lt DLPFC). Samma sak kan observeras i mittenbilden.
Till vänster: 
Animation som visar främre gördelvindlingens position

Stroopeffekten

Stroopeffekten är ett begrepp som används inom psykologin och som visar reaktionstiden för en uppgift. När vi läser ett ord vars innebörd betecknar en färg men ordet i sig är skrivet i en annan färg, vilken inte överensstämmer med ordets sematiska mening, uppstår en konflikt. När vi utsätts för ett stimulus kopplar hjärnan ihop detta med redan inlärd information. Då ordet sänder två typer av information som står i konflikt med varandra är det svårare för hjärnan att definiera vilken färg ordet är skrivet med. Fenomenet är uppkallat efter psykologen John Ridley Stroop som först publicerade en vetenskaplig artikel om effekten 1935.

Förändrad perception

Färg

Vänster: Områden i hjärnan associerade med färgprocessering och höger: bilderna försökspersonerna fick i uppgift att fylla eller tömma på färg

Smärta

Hypnos som smärtlindring

Bild 1: (från vänster) Här kan man se hur försökspersonerna reagerade på elstötar med och utan hypnos. Lägg märke till att "P100" i stort sett försvinner.

Bild 2: visar hur de påverkade hjärnområdena ändras beroende på suggestion. Till vänster påverkas somatosensoriska cortex och till höger påverkas främre gördelvindlingen.

Bild 3: jämför upplevd smärta mellan tre olika försöksgrupper.

Bild 4: jämför upplevd oro/ångest mellan tre olika försöksgrupper.

Bild 5: visar hur man med hypnos kan kontrollera magsyra.


Hypnos och övergångsobjekt: hypnosen utifrån psykoanalytisk teori

I denna föreläsning pratar jag om hypnostillståndets ursprung i vår psykologiska utveckling och teorier i anknytning till detta. Denna föreläsning baseras framförallt på Donald Winnicotts teorier om övergångsfenomen.

övergångsobjekt.mp3

Donald Winnicott

Hypnos som regression till övergångsfasen

Bild 1 (från vänster): Donald WinnicottBild 2: En flicka med sin "snutte".
Bild 3: En pojke tittar på tv
Bild 4: En vuxen man tittar i telefonen
Bild 5: En vuxen man tittar på TV


Hypnosens historiska rötter


Test no.1

Ditt första kunskapstest. Du behöver ha minst 70% rätt för att bli godkänd. 

 

Reflektioner

Reflektionsfrågor för denna modul är:

  1. Associera fritt. Varför tror du att vi som hypnosutövare behöver kunna förklara vad som händer i hjärnan under hypnos?
  2. Varför tror du att så många är skeptiska till hypnos?
  3. Hur har din uppfattning förändrats om vad en hypnoscoach/hypnosterapeut arbetar med?
  4. Vad tar du med dig från denna modul? Vad tyckte du var mest intressant?
Skriv dina reflektioner i en ordbehandlare och klistra sedan in texten i formuläret på reflektionssidan.