Välkommen till MODUL 1

Denna modul handlar om hjärnan och medvetande. Tyngden ligger på att försöka föra ett narrativ om medvetandet eftersom det är vad vi arbetar med. Som hypnoscoach/hypnosterapeut är det bra att ha reflekterat över vårt medvetande. En del av informationen du kommer att få i den här modulen står inte uppenbart i relation till hypnos och det är för att du ska få möjlighet att göra dina egna kopplingar.

Jag har som ambition att utbilda självständiga och kompetenta terapeuter som baserat på den tillgängliga informationen har dragit egna slutsatser och integrerat teorin i sig själva på ett personligt sätt. Det är alltså inte "my way or the highway" som gäller, men naturligtvis behöver vi hålla oss inom vad som kan anses vara rimligt utifrån konsensus inom både psykoanalysen och de olika "hypnossällskapen" världen över.

Efter varje modul kommer du få i uppgift att skicka in en reflektion över innehållet till oss. Vi rekommenderar att du väntar så länge som möjligt med att skriva denna reflektion så att informationen i modulen har en chans att "sätta sig".


  1. Läs texten
  2. lyssna på föreläsningarna
  3. Svara på reflektionsfrågorna


Läsning

I denna PDF-fil kan du börja läsa om de ämnen som rör dig som blivande hypnosutövare. I den här börjar närmar vi oss hypnosen genom att beskriva dess ställning i samhället, hur utövaren påverkas och lagstiftning kring hypnos. 

Vi rekommenderar att du läser igenom denna PDF innan du går vidare till föreläsningarna. 

OBS! Det är bara en rekommendation, du gör inte fel om du skulle börja i någon annan ände.

PDF hypnosutövaren (1).pdf

Föreläsningar

Medvetandet utifrån neuropsykologin
Den första föreläsningen är baserad på psykoanalytikern och neuropsykologen Mark Solms publikationer om medvetandet. Denna föreläsning var tidigare en video, men för att föreläsningarna ska bli mer tillgängliga har vi valt att konvertera dem till mp3-format eftersom att många uppskattar att kunna lyssna på dem medan man gör annat. De viktigaste bilderna från presentationen finner du nedan.
Medvetandet del 1 (Mark Solms).mp3

Medvetandet utifrån kognitionsvetenskapen
Den här föreläsningen baseras på evolutionsbiologen, kognitionsforskaren och filosofen Dan Dennetts publikationer
Medvetandet part 2.mp3

Reflektioner

Reflektionsfrågor för denna modul är:

  1. Associera fritt. Varför tror du att vi börjar med att diskutera medvetandet i stort?
  2. Efter denna modul, hur skulle du beskriva hypnostillståndet om du beskrev det för en vän?
  3. Hur har din uppfattning förändrats om vad en hypnoscoach/hypnosterapeut arbetar med?
  4. Om du tänker på aporna som föds utan cortex ("den intellektuella delen av hjärnan") som ändå är kapabla att uppfostra barn etc. Hur tror du att detta står i relation till förändringsarbete (terapi/coaching)?
  5. Vad tar du med dig från denna modul? Vad tyckte du var mest intressant?
Skriv dina reflektioner i en ordbehandlare och klistra sedan in texten i formuläret på reflektionssidan.


Övrig information

Kurslitteratur

Kurslitteratur för det första året är "hypnotisörens hemligheter" av Fredrik Praesto och "medkänslans pris" av Per Isdal.

hypnotisörens hemligheter handlar till största del om självhypnos, men eftersom all hypnos egentligen är självhypnos så kommer du att kunna använda informationen även i ditt kommande arbete med klienter. Vi rekommenderar att du börjar läsa denna så snart du kan.


Medkänslans pris handlar om de problem och risker vi som behandlare kan komma att utsättas för.


Bokrapporter måste lämnas in innan ev. diplom eller certifikat utdelas.