Avancerad utbildning

Avancerad utbildning
Efter avslutad basutbildning kan du söka vidare till programmet "certifierad hypnosterapeut" som är vår ettåriga avancerade utbildning inom hypnos och grundläggande psykoterapi. Den är upplagd på samma sätt som baskursen.

I den avancerade utbildningen ingår bland annat utbildning inom:
  • Hypnoanalys
  • Hypnogestalt
  • Psykoanalytisk teori
  • Traumabearbetning
  • Sorgbearbetning
  • Avancerad samtalsmetodik
  • Teoretiska seminarier online utefter behov.


Priser:
  • 12 stycken föreläsningar totalt 12000 kr inkl moms. Alternativt 1000 kr/mån.
  • Träningsanalys 520 kr/session 20% elevrabatt (ordinarie pris 650 kr/session)
Träningsanalys
Den avancerade utbildningen skiljer sig från basutbildningen med att du behöver genomgå så kallad träningsanalys under din avancerade utbildning. Denna varierar i längd, men är inte längre än 1 år.  

Handledning
Du kommer också behöva handledning från oss på dina första 10 klienter. Detta är kostnadsfritt.

Avancerad examen
På samma sätt som baskursen ingår även en examination i den avancerade utbildningen.

Diplom och certifikat
Efter avslutat utbildning erhåller du diplom för avslutad kurs. För att få ditt certifikat behöver du behandla 10 klienter med handledning av oss. Detta är för att vi ska kunna garantera kvalitet.

Till dig som har egen firma.
För företagare lägger vi på 25% på priset. Detta är av solidariska skäl så utbildningen ska ha samma pris för alla.
Kursanmälan